§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od... - Dz.U.1990.5.32 - OpenLEX

§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.5.32

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 1990 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.