§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. - Dz.U.1990.45.263 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.45.263

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 1990 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do składek należnych od dnia 1 lipca 1990 r.