§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. - Dz.U.1990.39.224 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.39.224

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 1990 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.