§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie tabel stanowisk i zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta,... - Dz.U.1968.23.153 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie tabel stanowisk i zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz wykazu stanowisk kierowniczych i samodzielnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.23.153

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1968 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1968 r.