Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.48.288

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2008 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.