Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.48.288

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2008 r.
§  2. Pracodawca, który użył, w celach diagnostycznych, szkodliwego czynnika biologicznego, zakwalifikowanego do grupy 2-4 zagrożenia, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przekaże właściwemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, informację o tym fakcie, uwzględniającą dane określone w § 8 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.