§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów... - Dz.U.2000.120.1286 - OpenLEX

§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.120.1286

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2000 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.