§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.230.2290

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2003 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.