§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz... - Dz.U.2001.35.413 - OpenLEX

§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.35.413

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 kwietnia 2001 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.