§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.624

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2012 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.