§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.121.840

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 2006 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.