§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.250.2106

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2005 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.