§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.6.53

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.