§ 4. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i... - Dz.U.1985.63.327 - OpenLEX

§ 4. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.63.327

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1985 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r.