§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.166.1124

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 2010 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.