§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.40.206

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 2011 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2011 r.