§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.207.2118

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 września 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.