§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi. - Dz.U.2010.216.1426 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.216.1426

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2010 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.