§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi. - Dz.U.2010.216.1426 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.216.1426

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2010 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi (Dz. U. Nr 109, poz. 918) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.