§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.29.242

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 2003 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 7, poz. 38, z 1998 r. Nr 153, poz. 1004, z 1999 r. Nr 20, poz. 182 i Nr 82, poz. 925, z 2001 r. Nr 8, poz. 68, z 2002 r. Nr 5, poz. 54 i Nr 71, poz. 660 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 83) uchyla się § 42.