§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.71.660

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2002 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.