§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej i egzaminów na stanowisko sekretarza sądowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.30.145

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 1967 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.