Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.32.275

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2005 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.