§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.55.382

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1972 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1973 r.