§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.583

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2012 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.