§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich... - Dz.U.2007.234.1720 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.234.1720

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2007 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.