§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.30.150

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1986 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1986 r.