§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.30.150

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1986 r.
§  2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 16 września 1974 r. w sprawie zmiany stawek opłat stałych pobieranych przez izby morskie w postępowaniu rejestrowym (Dz. U. Nr 35, poz. 206).