§ 5. - Zm.: rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.207.1304

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 2008 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.