§ 4. - Zm.: rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.207.1304

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 2008 r.
§  4. 
Wniosek o symbolu Wn-U-G można składać począwszy od wniosku składanego za miesiąc listopad 2008 r.