§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.207.1304

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 2008 r.
§  3. 
1. 
Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą może składać:
1)
dokument pisemny potwierdzający dane, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, w dotychczasowym brzmieniu,
2)
wniosek o symbolu Wn-U oraz informację o symbolu INF-U-G, o opłaconych składkach na ubezpieczenia społeczne w dotychczasowym brzmieniu

- w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.

2. 
Pracodawca oraz niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika mogą składać wniosek o symbolu Wn-U, w dotychczasowym brzmieniu, w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.