§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.207.1304

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 2008 r.
§  2. 
W przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą:
1)
dokument pisemny potwierdzający dane, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, w dotychczasowym brzmieniu, lub
2)
wniosek o symbolu Wn-U oraz informację o symbolu INF-U-G, o opłaconych składkach na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia do października 2008 r. w dotychczasowym brzmieniu

- przekazane do Funduszu do dnia 31 grudnia 2008 r. uznaje się za skutecznie złożone.