§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie referendarzy sądowych i aplikacji referendarskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.84.920

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2001 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.