§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.76.645

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2009 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.