§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.76.645

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2009 r.
§  2.
W sprawach wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie udzielania pomocy, o której mowa w § 2 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie jest wymagane dokonanie zgłoszenia padnięcia zwierzęcia gospodarskiego z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie i jego unieszkodliwienia zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.