§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 stycznia 2013 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.