§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.165.1176

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 2006 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.