Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1634

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 50a ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 oraz z 2012 r. poz. 1516) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Żołnierz, który z przyczyn służbowych lub z powodu zwolnienia lekarskiego nie przystąpił do sprawdzianu sprawności fizycznej w terminie określonym w ust. 1, podlega sprawdzianowi sprawności fizycznej po ustaniu przyczyny niemożności jego odbycia, w terminie ustalonym przez dowódcę jednostki wojskowej, nie później jednak niż do końca danego roku kalendarzowego.";

2) w § 5:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w zależności od miejsca pełnienia służby sprawdzian sprawności fizycznej odbywa przed komisją egzaminacyjną powoływaną corocznie przez Ministra Obrony Narodowej, zwaną "Komisją Egzaminacyjną Ministra Obrony Narodowej", komisją powoływaną przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Rektorów-Komendantów: Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych albo komisją egzaminacyjną powoływaną przez dowódcę jednostki wojskowej;",

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) osoba lub osoby zajmujące etatowe stanowiska w strukturze organizacyjnej kultury fizycznej w danych jednostkach organizacyjnych lub posiadające kwalifikacje w zakresie wychowania fizycznego i sportu;",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia podległej Ministrowi Obrony Narodowej określą organizację przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej, z uwzględnieniem miejsca i czasu przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy z podległych jednostek wojskowych, w których nie występuje etatowe stanowisko wskazane w ust. 2 pkt 2.";

3) załączniki nr 1, 3 i 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MĘŻCZYŹNIKOLUMNA
12345
MotorykaĆwiczeniaJedn. miaryGrupy wiekoweŻołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w pododdziałach powietrzno-desantowych, w JW: 2305, 4101,4026 i w Oddziale Specjalnym ŻW w Warszawie oraz wszyscy żołnierze wykonujący skoki ze spadochronemŻołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe dowódców pododdziałów (batalion, kompania,

pluton, drużyna, sekcja i równorzędne), pozostali żołnierze Wojsk Specjalnych oraz w korpusie osobowym ogólnym - grupa osobowa kultury fizycznej

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusie osobowym sił powietrznych - grupa osobowa pilotów i pokładowaŻołnierze zawodowi zajmujący pozostałe stanowiska służbowe oraz będący w rezerwie kadrowej lub w dyspozycjiŻołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusach

osobowych: medycznym, sprawiedliwości i obsługi prawnej, duszpasterstwa, w korpusie osobowym wychowawczym - grupa osobowa orkiestr i zespołów estradowych, zajmujący stanowiska służb, w inst. cywilnych oraz z kategorią Z/O

Ocenyocenyocenyocenyoceny
543543543543543
Szybkość i zwinnośćMarszobieg na 3000m

albo

pływanie

ciągłe

przez 12 min.

min.gr. I12,0013,0014,1012,1013,1014,2012,3013,3014,4013,0014,0015,1013,3014,3015,40
gr. II12,1513,1514,2512,2513,2514,3512,4513,4514,5513,1514,1515,2513,4514,4515,55
gr. III12,3013,3014,4012,4013,4014,5013,0014,0015,1013,3014,3015,4014,0015,0016,10
gr. IV13,1014,1015,2013,2014,1015,3013,4014,4015,5014,1015,1016,2014,4015,4016,50
gr. V14,1015,1016,2014,2015,2016,3014,3015,3016,4015,1016,1017,2015,4016,4017,50
gr. VI15,1016,1017,2015,2016,2017,3015,3016,3017,4016,1017,1018,2016,4017,4018,50
gr. VII16,1017,1018,2016,2017,2018,3016,3017,3018,4017,1018,1019,2017,4018,4019,50
gr. VIII17,1018,1019,2017,2018,2019,3017,3018,3019,4018,1019,1020,2018,4019,4020,50
metrygr. I≥ 650649-600599-550≥ 625624-575574-525≥ 600599-550549-500≥ 575574-525524-475≥ 550549-500499-450
gr. II≥ 625624-575574-525≥ 600599-550549-500≥ 575574-525524-475≥ 550549-500499-450≥ 525524-475474-425
gr. III≥ 600599-550549-500≥ 575574-525524-475≥ 550549-500499-450≥ 525524-475474-425≥ 500499-450449-400
gr. IV≥ 575574-525524-475≥ 550549-500499-450≥ 525524-475474-425≥ 500499-450449-400≥ 475474-425424-375
gr. V≥ 550549-500499-450≥ 525524-475474-425≥ 500499-450449-400≥ 475474-425424-375≥ 450449-400399-350
gr. VI≥ 525524-475474-425≥ 500499-450449-400≥ 475474-425424-375≥ 450449-400399-350≥ 425424-375374-325
gr. VII≥ 500499-450449-400≥ 475474-425424-375≥ 450449-400399-350≥ 425424-375374-325≥ 400399-350349-300
gr. VIII≥ 475474-425424-375≥ 450449-400399-350≥ 425424-375374-325≥ 400399-350349-300≥ 375374-325324-275
Siła mięśni brzuchaSkłony tułowia w przód w czasie 2 min.liczbagr. I757065706560656055605550555045
gr. II706560656055605550555045504540
gr. III656055605550555045504540454035
gr. IV605550555045504540454035403530
gr. V555045504540454035403530353025
gr. VI504540454035403530353025302520
gr. VII454035403530353025302520252015
gr. VIII403530353025302520252015201510
Siła ramionPodciąganie się na drążku wysokim

albo uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce

liczbagr. I1814101612914119121081098
gr. II161291410812981197987
gr. III14108129711871086876
gr. IV12971086976865765
gr. V1086865765654654
gr. VI865754654543543
gr. VII754643543432432
gr. VIII643532432321321
gr. I746862686256625650585246544842
gr. II706458645852585246544842504438
gr. III666052605448544842504438464034
gr. IV605446544842484236443832423630
gr. V544840484236423630383226363024
gr. VI484236423630363024342822322618
gr. VII423630363024302418282216262012
gr. VIII36302430241824181222141020128
Szybkość i zwinnośćBieg

wahadłowy 10x10 m

albo

bieg

zygzakiem "koperta"

sek.gr. I28,629,630,629,230,231,229,830,831,830,431,432,430,631,632,6
gr. II28,929,930,929,530,531,530,131,132,130,731,732,730,931,933,2
gr. III29,230,231,229,830,831,830,431,432,431,032,033,031,232,233,5
gr. IV29,530,531,530,131,132,130,731,732,731,332,333,331,532,533,5
gr. V30,131,132,130,731,732,731,332,333,331,932,933,932,133,134,1
gr. VI30,431,432,431,032,033,031,632,633,632,233,234,232,433,434,4
gr. VII30,731,732,731,332,333,331,932,933,932,533,534,532,733,734,7
gr. VIII31,032,033,031,632,633,632,233,234,232,833,834,833,034,035,0
gr. I22,623,624,622,823,824,823,024,025,023,224,225,223,424,425,4
gr. II23,024,025,023,224,225,223,424,425,423,624,625,623,824,825,8
gr. III23,424,425,423,624,625,623,824,825,824,025,026,024,225,226,2
gr. IV23,824,825,824,025,026,024,225,226,224,425,426,424,625,626,6
gr. V24,225,226,224,425,426,424,625,626,624,825,826,825,026,027,0
gr. VI24,626,427,424,826,627,625,026,828,625,227,028,825,427,229,0
gr. VII26,428,230,026,628,430,226,828,630,427,028,830,627,229,030,8
gr. VIII28,230,031,828,430,232,028,630,432,228,830,632,429,030,832,6
KOBIETYkolumna
12345
MotorykaĆwiczeniaJedn. miaryGrupy wiekoweŻołnierze zawodowi zajmujący stanowiska

służbowe w pododdziałach powietrzno- desantowych, w JW: 2305,4101,4026 i w Oddziale Specjalnym ŻW w Warszawie oraz wszyscy żołnierze wykonujący skoki ze spadochronem

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe dowódców pododdziałów (batalion, kompania, pluton, drużyna, sekcja i równorzędne), pozostali żołnierze Wojsk Specjalnych oraz w korpusie osobowym ogólnym - grupa osobowa kultury fizycznejŻołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusie osobowym sił powietrznych - grupa osobowa pilotów i pokładowaŻołnierze zawodowi zajmujący pozostałe stanowiska służbowe oraz będący w rezerwie kadrowej lub w dyspozycjiŻołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusach osobowych: medycznym, sprawiedliwości i obsługi prawnej, duszpasterstwa, w korpusie osobowym wychowawczym - grupa osobowa orkiestr i zespołów estradowych, zajmujący stanowiska służbowe instytucjach cywilnych oraz z kategorią Z/O
ocenyocenyocenyocenyoceny
543543543543543
WytrzymałośćMarszobieg na 1000 m

albo

pływanie ciągłe

przez 12 min.

min.gr. Ι3,554,255,104,004,305,154,104,405,254,154,455,304,204,505,35
gr. II4,104,405,254,154,455.304,254,555.404,305,005.454,355,055.50
gr. III4,254,555,404,305,005,454,405,105,554,455,156,004,505,206,05
gr. IV4,405,256,104,455.306,155,005.406,255,155.456,305,305,506,35
gr. V5,105,406,255,155,456,305,306,006,455,456,157,006,006,307,15
gr. VI5,406,256,405.456,306,456,006,407,106,156,457,306,306,507,50
gr. VII6,106,407,256,156,457,306,256,557,406,307,007,456,357,057,55
gr. VIII6,256,557,406,307,007,456,407,107,556,457,158,006,507,208,05
metrygr. I≥ 600599-550549-500≥ 575574-525524-475≥ 550549-500499-450≥ 525524-475474-425≥ 500499-450449-400
gr. II≥ 575574-525524-475≥ 550549-500499-450≥ 525524-475474-425≥ 500499-450449-400≥ 475474-425424-375
gr. III≥ 550549-500499-450≥ 525524-475474-425≥ 500499-450449-400≥ 475474-425424-375≥ 450449-400399-350
gr. IV≥ 525524-475474-425≥ 500499-450449-400≥ 475474-425424-375≥ 450449-400399-350≥ 425424-375374-325
gr. V≥ 500499-450449-400≥ 475474-425424-375≥ 450449-400399-350≥ 425424-375374-325≥ 400399-350349-300
gr. VI≥ 475474-425424-375≥ 450449-400399-350≥ 425424-375374-325≥ 400399-350349-300≥ 375374-325324-275
gr. VII≥ 450449-400399-350≥ 425424-375374-325≥ 400399-350349-300≥ 375374-325324-275≥ 350349-300299-250
gr. VIII≥ 425424-375374-325≥ 400399-350349-300≥ 375374-325324-275≥ 350349-300299-250≥ 325324-275274-225
Siła ramionUginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczceliczbagr. I423936393633363330332823302520
gr. II393633363330333027302520272217
gr. III363330333027302724272217241914
gr. IV333027302724272421241914211812
gr. V302724272421242118211812181510
gr. VI27242124211821181518151015128
gr. VII2421182118151815121512812106
gr. VIII211815181512151210121061085
Siła mięśni brzuchaSkłony tułowia

w przód w czasie 2 min.

liczbagr. I504540484338464136423732403530
gr. II484338464136443934403530383328
gr. III464136443934423732383328363126
gr. IV443934423732403530363126342924
gr. V423732403530383328342924322722
gr. VI403530383328363126322722302520
gr. VII383328363126342924302520282318
gr. VIII363126342924322722282318262116
Szybkość i zwinnośćBieg zygzakiem "koperta"sek.gr. I25,326,327,325,526,527,525,726,728,226,027,028,526,227,229,2
gr. II25,826,827,826,027,028,026,227,228,726,527,529,026,727,729,7
gr. III26,327,328,326,527,528,526,727,729,227,028,029,527,228,230,2
gr. IV27,328,329,327,528,529,527,728,730,228,029,030,528,229,231,2
gr. V28,329,330,328,529,530,528,729,731,229,030,031,529,230,232,2
gr. VI29,330,331,329,530,531,529,730,732,230,031,032,530,231,233,2
gr. VII30,531,532,530,731,732,730,931,933,431,132,233,731,432,434,4
gr. VIII32,033,034,032,233,234,232,433,434,932,733,735,232,933,935,9
Opis ćwiczeń:

* Marszobieg na 3000 m /1000 m/ - odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych).

Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 30 żołnierzy (na 1000m - do 15 żołnierzy). Na komendę "Start" lub sygnał grupa żołnierzy rozpoczyna próbę. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

* Pływanie ciągłe przez 12 minut - odbywa się na pływalniach krytych i otwartych (25 lub 50 metrowych), w stroju kąpielowym bez wykorzystania sprzętu pływackiego (za wyjątkiem okularów pływackich). Skok startowy wykonuje się na głowę z wysokości minimum 50 cm od lustra wody (dopuszcza się start z wody). Pływanie prowadzi się pojedynczo lub seriami. Na komendę "Na miejsca" kontrolowany staje na słupku startowym, na komendę "Start" lub sygnał wykonuje skok startowy i pokonuje sposobem dowolnym jak najdłuższy dystans w ciągu 12 minut. Na komendę "Stop" lub sygnał zatrzymuje się w miejscu podtrzymując liny wytyczającej tor, do czasu dokonania pomiaru odległości przez prowadzącego sprawdzian. Zdający może przerwać ćwiczenie po wypełnieniu norm i uzyskaniu wyniku odpowiednio na ocenę 3,4,5. Musi on jednak pozostać w wodzie do zakończenia próby i czekać na komendę "Stop" oraz zezwolenie wyjścia z wody."

* Podciąganie się na drążku wysokim - odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia - 220 cm. Na komendę "Gotów" kontrolowany żołnierz wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych - pozycja wyjściowa. Na komendę "Ćwicz!" podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika drążka wysokiego i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje ilość zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, nр.: "nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych" oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć.

* Bieg zygzakiem "koperta" - odbywa się w stroju sportowym w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się "chorągiewki" o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5kg.

Sposób prowadzenia: na komendę "Start" (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg zgodny z oznaczonym kierunkiem, omijając "chorągiewki" od strony zewnętrznej. Trasę pokonuje trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, nр.: "jeszcze dwa razy", "jeszcze raz". Przewrócenie "chorągiewki" powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Zdający nie może chwytać (przytrzymywać) chorągiewki podczas próby sprawnościowej.

* Bieg wahadłowy 10 x 10 m - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę "Start" (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, nр.: "jeszcze cztery razy", "jeszcze dwa ...". Do ćwiczenia wykorzystujemy "chorągiewki" o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze podstawy do 3,5 kg. Zdający nie może chwytać (przytrzymywać) chorągiewkę podczas próby sprawnościowej.

* Skłony tułowia w przód w czasie 2 min. - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę "Gotów" kontrolowany przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę "Ćwicz!" wykonuje skłon wprzód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby umożliwić splecionym palcom na głowie kontakt z podłożem (pierwsze powtórzenie). Podczas wykonywania ćwiczenia nie odrywa się bioder od podłoża. Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, nр.: "nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie obiema łopatkami i splecionymi palcami rąk powierzchni materaca", oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych skłonów.

* Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławce gimnastycznej - prowadzi się w stroju sportowym. Na komendę "Gotów" kontrolowany wykonuje podpór leżąc przodem na ławce gimnastycznej odwróconej siedziskiem do podłoża, nogi złączone lub w lekkim rozkroku - maksymalny rozstaw stóp opartych o podłoże na szerokość bioder. Na komendę "Ćwicz!" ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana - tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuje się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość zaliczonych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem nр.: nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę powtórzeń.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAŚWIADCZENIE Nr ...../........ORYGINAŁ

Niniejszym zaświadcza się, że .....................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko)

pełniący służbę w .........................................................................................................................

(nr i nazwa jednostki wojskowej)

zaliczał sprawdzian sprawności fizycznej z norm wg kolumny ........, grupy wiekowej ............

1. Uzyskał następujące wyniki podczas sprawdzianu żołnierzy zawodowych w ............ r.:

Lp.Nazwa ćwiczeniaWynikOcena
1.
2.
3.
4.
ŚREDNIA ARYTMETYCZNA

OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ: ...............................................................................

2. Nie przystąpił do sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w ......... r.

......................................................................................................................................................

(podać przyczynę i dokumenty stanowiące podstawę do zwolnienia żołnierza zawodowego ze sprawdzianu)

..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................

pieczęć urzędowa (Przewodniczący komisji egzaminacyjnej)

Uwaga:

Oryginał zaświadczenia dostarczyć do organu kadrowego jednostki wojskowej w ciągu 30 dni od dnia jego odbioru.

Miejscowość, ..................

ZAŚWIADCZENIE Nr ...../........KOPIA

Niniejszym zaświadcza się, że .....................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko)

pełniący służbę w .........................................................................................................................

(nr i nazwa jednostki wojskowej)

zaliczał sprawdzian sprawności fizycznej z norm wg kolumny ........, grupy wiekowej ............

1. Uzyskał następujące wyniki podczas sprawdzianu żołnierzy zawodowych w ................... r.:

Lp.Nazwa ćwiczeniaWynikOcena
1.
2.
3.
4.
ŚREDNIA ARYTMETYCZNA

OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ: ...............................................................................

2. Nie przystąpił do sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w ............... r.

......................................................................................................................................................

(podać przyczynę i dokumenty stanowiące podstawę do zwolnienia żołnierza zawodowego ze sprawdzianu)

...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.........................................................................

pieczęć urzędowa (Przewodniczący komisji egzaminacyjnej)

Uwaga:

Oryginał zaświadczenia odebrałem w dniu ....................... (czytelny podpis) .............................