Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.37.451

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2001 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.