§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie pozwoleń i ceł na towary przywożone z zagranicy i na towary wywożone za granicę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.6.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 1975 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 1975 r.