§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie pomocy kredytowej na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie... - Dz.U.1932.24.192 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie pomocy kredytowej na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.24.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 1932 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.