§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.203.1274

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2008 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.