Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.28.239

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lutego 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 stycznia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz.1045 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 94), w załączniku "Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)" wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TOM I

1. W dziale 01 "PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA":

1) pozycje określone symbolami PKWiU 01.11.22-00.11, 01.11.22-00.12, 01.11.22-00.13, 01.11.22-00.20, 01.11.22-00.30, 01.11.22-00.40, 01.11.22-00.50 otrzymują brzmienie:

SYMBOLNazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
01.11.22-00.11Nasiona grochu siewnego0713 10 10 04014-12-kg
01.11.22-00.12Groch konsumpcyjny0713 10 90 0x4014-11-kg
01.11.22-00.13Groch pastewny0713 10 90 0x4015-6-kg
01.11.22-00.20Fasola czerwona0713 32 10 04014-2x-kg
0713 32 90 0
01.11.22-00.30Fasola inna niż 0713 31 10 04014-2x-kg
czerwona0713 31 90 0
0713 33 10 0
0713 33 90 0
0713 39 10 0
0713 39 90 0
01.11.22-00.40Soczewica0713 40 10 04014-4-kg
0713 40 90 0
01.11.22-00.50Bób0713 50 10 0x4014-3-kg
0713 50 90 0x

2) pozycja określona symbolem PKWiU 01.11.22-00.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowania Powiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
01.11.22-00.90Warzywa strączkowe 0713 20 10 04014-9-kg
suszone, łuskane,0713 20 90 04015-9
pozostałe0713 90 10 0
0713 90 90 0

3) pozycja określona symbolem PKWiU 01.11.33-00.30 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
01.11.33-00.30Nasiona gorczycy1207 50 10 04031-16-kg
1207 50 90 04031-26

4) pozycje określone symbolami PKWiU 01.11.40-00.20, 01.11.40-00.30, 01.11.40-00.40, 01.11.40-00.50, 01.11.40-00.90 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
01.11.40-00.20Tytoń suszony ogniowo-2401 10 41 04031-3x-kg
płomieniowo2401 10 49 0
2401 20 41 0
2401 20 49 0
01.11.40-00.30Tytoń suszony 2401 10 20 04031-3x-kg
powietrzem na jasny2401 10 30 0
2401 10 50 0
2401 20 20 0
2401 20 30 0
2401 20 50 0
01.11.40-00.40Tytoń suszony 2401 10 70 04031-3x-kg
powietrzem na ciemny2401 20 70 0
01.11.40-00.50Tytoń suszony na 2401 10 60 04031-32-kg
słońcu2401 20 60 04031-33
4031-34
01.11.40-00.90Tytoń nieprzetworzony,2401 10 90 04031-3x-kg
z wyjątkiem suszenia, pozostały2401 20 90 0

5) pozycja określona symbolem PKWiU 01.11.60-00.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
01.11.60-00.90Słoma, siano i rośliny 1213 00 00 0x4072-9x-kg
pastewne (z wyjątkiem 4073-19
nasion), pozostałe4073-9
4079-3
4079-4
4079-9x

6) pozycja określona symbolem PKWiU 01.11.92-00.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
01.11.92-00.90Nasiona roślin 1209 29 80 0x4082-7-kg
pastewnych, pozostałych4083-9

7) pozycja określona symbolem PKWiU 01.12.11-00.11 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
01.12.11-00.11Cebula0703 10 11 04111-51-kg
0703 10 19 0

8) pozycja określona symbolem PKWiU 01.12.21-00.41 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
01.12.21-00.41Grzybnia pieczarek0602 91 00 0x2629-7-szt.
4183-41

9) pozycja określona symbolem PKWiU 01.12.24-00.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
01.12.24-00.90Nasiona warzyw, osobno1209 91 90 0x4181-19-kg
niewymienione4181-9

10) pozycja określona symbolem PKWiU 01.13.23-00.30 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
01.13.23-00.30Ziarna chleba 1212 10 10 04133-99-kg
świętojańskiego i 1212 10 91 0
chleb świętojański1212 10 99 0

11) pozycja określona symbolem PKWiU 01.13.40-00.60 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
01.13.40-00.60Imbir0910 10 00 0x2543-73x-kg

12) pozycję określoną symbolem PKWiU 01.24.20-00.13 uchyla się;

13) pozycja określona symbolem PKWiU 01.25.21-00.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
01.25.21-00.00Miód naturalny0409 00 00 04251-41-kg

14) pozycja określona symbolem PKWiU 01.25.25-00.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
01.25.25-00.90Woski owadzie, 1521 90 91 0x4251-45-kg
pozostałe1521 90 99 0x4251-49x

2. W dziale 02 "PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM":

1) pozycja określona symbolem PKWiU 02.01.41-00.39 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
02.01.41-00.39Gałązki iglaste, liście i inne części roślin, pozostałe0604 91 90 04363-2-kg

2) pozycja określona symbolem PKWiU 02.01.42-00.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
02.01.42-00.90Produkty roślinne 1404 90 00 04079-9x-kg
pozostałe, gdzie4321-121
indziej niewymienione4362-212
4363-3

3. W dziale 05 "RYBY I INNE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA I RYBACTWA":

1) pozycja określona symbolem PKWiU 05.00.11-02 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
05.00.11-02Ryby żywe oprócz materiału zarybieniowego

2) pozycja określona symbolem PKWiU 05.00.33-00.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
05.00.33-00.00Wodorosty morskie i inne algi, świeże lub suszone1212 20 00 02349-9-kg

4. W dziale 14 "PRODUKTY KOPALNE POZOSTAŁE" pozycje określone symbolami PKWiU 14.21.13-30.00, 14.21.13-50.00 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
14.21.13-30.00Makadam z żużla, 2517 20 00 00416-1x14.21.13.30kg
popiołów lub innych0416-5x
podobnych odpadów 1411-43
przemysłowych1485x
14.21.13-50.00Makadam smołowany2517 30 00 01411-4214.21.13.30kg
1485x

5. W dziale 15 "PRODUKTY SPOŻYWCZE I NAPOJE":

1) pozycja określona symbolem PKWiU 15.11.1 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.11.1Mięso i podroby jadalne wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów i mułów

2) pozycja określona symbolem PKWiU 15.11.13-30.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.11.13-30.90Tusze i półtusze wieprzowe świeże0203 11 90 02313-61x

4381-14x

15.11.13.30kg
lub chłodzone, pozostałe

3) pozycja określona symbolem PKWiU 15.11.14-30.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.11.14-30.90Tusze i półtusze 0203 21 90 02313-61x15.11.14.30kg
wieprzowe, mrożone, pozostałe4381-14x

4) pozycje określone symbolami PKWiU 15.11.22-00.23, 15.11.22-00.24 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.11.22-00.23Skóry i skórki cielęce, całe, inaczej zakonserwowane, ale niegarbowane4101 10 90 0x

4101 30 90 0x

2321-1x15.11.22.00kg
15.11.22-00.24Skóry i skórki bydlęce inne niż cielęce, całe, inaczej zakonserwowane, ale niegarbowane4101 10 90 0x

4101 30 90 0x

2321-2x

2321-3x

15.11.22.00kg

5) pozycja określona symbolem PKWiU 15.11.22-00.33 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.11.22-00.33Krupony i półkrupony bydlęce, inaczej 4101 30 90 0x2321-1x

2321-2x

15.11.22.00kg
zakonserwowane, ale 2321-3x
niegarbowane

6) pozycja określona symbolem PKWiU 15.11.22-00.36 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.11.22-00.36Części skór bydlęcych, pozostałe, inaczej4101 30 90 0x2321-1x

2321-2x

15.11.22.00kg
zakonserwowane, ale 2321-3x
niegarbowane

7) pozycja określona symbolem PKWiU 15.11.22-00.41 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.11.22-00.41Skóry i skórki końskie, surowe4101 40 00 0x2321-415.11.22.00kg

8) pozycja określona symbolem PKWiU 15.11.22-00.49 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.11.22-00.49Skóry i skórki z pozostałych zwierząt jednokopytnych, surowe4101 40 00 0x2321-915.11.22.00kg

9) pozycja określona symbolem PKWiU 15.11.23-30.30 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.11.23-30.30Skóry i skórki owcze lub jagnięce, bez wełny, surowe, piklowane4102 21 00 0x2321-8x15.11.23.30szt.

10) pozycja określona symbolem PKWiU 15.11.23-50.20 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.11.23-50.20Skóry i skórki kozie i 4103 10 90 0x2321-6x15.11.23.50szt.
koźlęce, surowe, inaczej zakonserwowane, ale niegarbowane2321-7x

11) pozycja określona symbolem PKWiU 15.11.30-30.10 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.11.30-30.10Tłuszcz wieprzowy niewytapiany 0209 00 11 02311-11x15.11.30.30kg
podskórny, świeży, chłodzony, mrożony,2311-12x
solony lub w solance2315-11x
2316-9
2322-8x

12) pozycje określone symbolami PKWiU 15.11.30-50.20, 15.11.30-50.30 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.11.30-50.20Smalec i pozostały tłuszcz wieprzowy wytapiany, spożywczy1501 00 19 02315-2115.11.30.50kg
15.11.30-50.30Smalec i pozostały tłuszcz drobiowy1501 00 90 02332-51

2332-52

15.11.30.50kg
wytapiany, spożywczy2332-59

13) pozycje określone symbolami PKWiU 15.11.30-70.10, 15.11.30-70.20 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.11.30-70.10Tłuszcz wołowy, owczy lub kozi, surowy lub1502 00 10 02217-6

2623-1x

15.11.30.70kg
wytapiany, do zastosowań 2623-2x
przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi
15.11.30-70.20Tłuszcz wołowy, owczy lub kozi, surowy 1502 00 90 02315-12x

2315-19x

15.11.30.70kg
lub wytapiany, spożywczy2315-22

2315-29x

14) pozycja określona symbolem PKWiU 15.11.40-00.20 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.11.40-00.20Szczecina i sierść świń lub dzików,0502 10 00 0

0502 90 00 0

2322-6x

2625

-kg
sierść borsuka i inna sierść do wyrobu 2626-7x

2626-9

szczotek i pędzli, odpadki takiej
szczeciny lub sierści

15) pozycje określone symbolami PKWiU 15.11.40-00.90, 15.12 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.11.40-00.90Odpady zwierzęce 0511 99 10 02322-2-kg
niejadalne0511 99 50 0x2322-92x
pozostałe, gdzie 0511 99 80 0x2322-99x
indziej niewymienione2339-72
2339-73x
2339-76
2339-78
2339-79
2339-8x
2621-3
2621-5
2621-6
2621-7
2621-8
2629-9x
2631
2632-1
2632-2
15.12Mięso pozostałe (w tym drobiowe i królicze), świeże, konserwowane chłodzone lub mrożone
oraz produkty uboczne uboju

16) pozycje określone symbolami PKWiU 15.12.13-00.31, 15.12.13-00.32 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.12.13-00.31Mięso z zajęcy, 0208 10 90 0x2313-61x15.12.13.00kg
świeże, chłodzone lub 2313-62x
mrożone2313-63x
2313-64x
2313-69x
4381-15x
15.12.13-00.32Podroby jadalne z 0208 10 90 0x2314-21x15.12.13.00kg
zajęcy, świeże,2314-22x
chłodzone lub mrożone4381-15x

17) pozycja określona symbolem PKWiU 15.13.11-90.44 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.13.11-90.44Podroby jadalne, suszone, solone,0210 90 71 0

0210 90 79 0

2316-9x15.13.11.90kg
w solance lub wędzone - drobiowe

18) pozycja określona symbolem PKWiU 15.13.11-90.50 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.13.11-90.50Mączki i grysiki 0210 90 90 02316-9x15.13.11.90kg
jadalne z mięsa lub podrobów2317-9x

19) pozycja określona symbolem PKWiU 15.13.12-23.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.13.12-23.90Przetwory z wątróbek 1602 20 11 0x2542-2x15.13.12.23kg
gęsich i kaczych, pozostałe1602 20 19 0x

20) pozycja określona symbolem PKWiU 15.13.12-25.19 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.13.12-25.19Przetwory z wątróbek drobiowych, oprócz gęsich i kaczych, pozostałe1602 20 90 0x2542-2x15.13.12.25kg

21) pozycja określona symbolem PKWiU 15.13.12-33.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z: JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.13.12-33.90Przetwory mięsne i 1602 31 11 0x2542-2x15.13.12.33kg
podrobowe z mięsa1602 31 19 0x
indyków, pozostałe, 1602 31 30 0x
osobno niewymienione1602 31 90 0x

22) pozycja określona symbolem PKWiU 15.13.12-35.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.13.12-35.90Przetwory mięsne i 1602 39 11 0x2542-2x15.13.12.35kg
podrobowe, drobiowe,1602 39 19 0x
pozostałe, osobno1602 39 30 0x
niewymienione1602 39 90 0x

23) pozycje określone symbolami PKWiU 15.13.12-90.10 - 15.13.12-90.29 uchyla się;

24) po pozycji określonej symbolem PKWiU 15.13.12-90 dodaje się pozycje określone symbolami PKWiU 15.13.12-90.1, 15.13.12-90.11, 15.13.12-90.12, 15.13.12-90.19 w brzmieniu:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.13.12-90.1Przetwory z mięsa lub podrobów z dziczyzny lub królików
15.13.12-90.11Konserwy z mięsa lub 1602 90 31 0x2317-1x15.13.12.90kg
podrobów z dziczyzny lub królików2529-1x
15.13.12-90.12Wędliny (z wyjątkiem 1602 90 31 0x2317-21x15.13.12.90kg
kiełbas) z mięsa lub 2317-23x
podrobów z dziczyzny lub królików2317-29x
15.13.12-90.19Przetwory z mięsa lub podrobów z dziczyzny lub królików - pozostałe1602 90 31 0x2317-9x15.13.12.90kg

25) pozycje określone symbolami PKWiU 15.13.13-00.10, 15.13.13-00.20 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.13.13-00.10Mączki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, nienadające się do spożycia przez człowieka2301 10 00 0x2621-115.13.13.00kg
15.13.13-00.20Skwarki2301 10 00 0x2316-9x15.13.13.00kg
2317-9x

26) pozycja określona symbolem PKWiU 15.20.11-90.39 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.20.11-90.39Mięso z ryb słodkowodnych0304 10 91 0x2343-149x

2343-19x

15.20.11.90kg
pozostałych, świeże lub chłodzone2343-5x

27) pozycja określona symbolem PKWiU 15.20.11-90.49 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z: JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.20.11-90.49Mięso z ryb morskich świeże lub chłodzone,0304 10 98 0x2343-39x

2343-5x

15.20.11.90kg
pozostałe

28) pozycja określona symbolem PKWiU 15.20.14-17.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.20.14-17.00Paluszki rybne z pozostałych ryb1604 19 91 02347-29915.20.14.17kg

29) pozycja określona symbolem PKWiU 15.20.14-19.91 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.20.14-19.91Przetwory rybne 1604 19 10 0x2347-13x15.20.14.19kg
pozostałe - wyroby1604 19 31 0x2542-3x
kulinarne i 1604 19 39 0x
garmażeryjne1604 19 50 0x
1604 19 92 0x
1604 19 93 0x
1604 19 94 0x
1604 19 95 0x
1604 19 98 0x

30) pozycje określone symbolami PKWiU 15.20.14-30.1 - 15.20.14-30.39 uchyla się;

31) pozycja określona symbolem PKWiU 15.20.16-00.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.20.16-00.90Skorupiaki, mięczaki 1605 10 00 0x2347-199x15.20.16.05Bkg
itp. surowce z 1605 20x2347-299x
połowów, przetworzone1605 30 00 0x
lub zakonserwowane,1605 40 00 0x
pozostałe1605 90x

32) pozycja określona symbolem PKWiU 15.20.17-00.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.20.17-00.00Mączki, grysiki i granulki z ryb,2301 20 00 01231-294x

1231-4x

15.20.17.00kg
skorupiaków, mięczaków i innych wodnych2621-4
bezkręgowców, nienadające się do spożycia przez ludzi

33) pozycja określona symbolem PKWiU 15.20.18-00.19 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.20.18-00.19Surowce paszowe z ryb oraz innych zwierząt wodnych, pozostałe0511 91 90 0x2349-119x15.20.18.00kg

34) pozycja określona symbolem PKWiU 15.33.12-00.20 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.33.12-00.20Oliwki, nawet do produkcji oliwy,0711 20 10 0

0711 20 90 0

2461-32x

2461-61x

15.33.12.00kg
zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia

35) pozycja określona symbolem PKWiU 15.33.13-90.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.33.13-90.90Warzywa suszone, 0712 90 90 0x2464-43x15.33.13.90kg
pozostałe, gdzie2464-71x
indziej niewymienione2464-72x
2464-73x
2464-79x

36) pozycja określona symbolem PKWiU 15.33.21-00.80 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.33.21-00.80Czarne jagody leśne, 0811 90 10 0x2463-11x15.33.21.00kg
mrożone0811 90 30 0x
0811 90 50 0

37) pozycje określone symbolami PKWiU 15.33.25-10.10, 15.33.25-10.20 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.33.25-10.10Sułtanki suszone0806 20 12 02463-4x15.33.25.10kg
0806 20 92 0
15.33.25-10.20Rodzynki0806 20 11 02463-4x15.33.25.10kg
0806 20 91 0

38) pozycja określona symbolem PKWiU 15.33.25-20.89 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.33.25-20.89Mieszanki z owoców i 0813 50 11 02463-4x15.33.25.20kg
orzechów, pozostałe0813 50 19 0
0813 50 91 0
0813 50 99 0

39) pozycja określona symbolem PKWiU 15.42.11-60.50 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.42.11-60.50Olej rzepikowy wraz z frakcjami, rafinowany, jadalny, konfekcjonowany1514 90 90 1x2491-139x15.42.11.60kg

40) pozycje określone symbolami PKWiU 15.42.13-30.10, 15.42.13-30.20 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.42.13-30.10Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz1516 10 10 02315-29x

2349-2x

15.42.13.30kg
z frakcjami, utwardzone itp., w opakowaniach o zawartości 1 kg lub mniej
15.42.13-30.20Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz1516 10 90 02315-29x

2349-2x

15.42.13.30kg
z frakcjami, utwardzone itp., w opakowaniach o zawartości powyżej 1 kg

41) pozycja określona symbolem PKWiU 15.42.13-50.69 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.42.13-50.69Tłuszcze roślinne wraz 1516 20 99 0x2491-24x15.42.13.50kg
z frakcjami, estryfikowane, pozostałe2492-9

42) pozycja określona symbolem PKWiU 15.51.20-50.13 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.51.20-50.13Mleko niesłodzone, w postaci stałej,0402 21 91 1

0402 21 99 1

2353-22x15.51.20.50kg
o zawartości tłuszczu większej niż 27%, dla niemowląt

43) pozycja określona symbolem PKWiU 15.61.33-33.51 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.61.33-33.51Ziarno kukurydzy - miażdżone i płatkowane1104 19 50 02413-2315.61.33.33kg

44) pozycja określona symbolem PKWiU 15.71.10-00.95 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.71.10-00.95Przetwory z ryb i ssaków morskich2309 90 10 02629-915.71.10.09 Bkg

45) pozycja określona symbolem PKWiU 15.71.10-00.97 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.71.10-00.97Dodatki do mieszanek paszowych "Premix"2309 90 93 02618-115.71.10.09 Bkg
2618-2
2618-5
2618-6
2618-9x

46) pozycję określoną symbolem PKWiU 15.71.10-00.98 uchyla się;

47) pozycja określona symbolem PKWiU 15.71.20-00.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.71.20-00.00Grysik i granulki z lucerny (alfalfa)1214 10 00 04079-11-kg

48) pozycje określone symbolami PKWiU 15.84.22-80.00, 15.84.22-90.00 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.84.22-80.00Przetwory zawierające kakao do produkcji napojów1806 90 70 02515-2x15.84.22.80kg
15.84.22-90.00Przetwory spożywcze 1806 90 90 02511-43x15.84.22.90kg
zawierające kakao,2514-59
gdzie indziej 2514-99x
niesklasyfikowane2515-2x
2518-13x

49) pozycję określoną symbolem PKWiU 15.84.23-65.40 uchyla się;

50) pozycja określona symbolem PKWiU 15.84.30-00.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.84.30-00.00Łuski kakaowe, łupiny, 1802 00 00 02511-3-kg
osłonki i inne odpady z kakao4035-9x

51) pozycja określona symbolem PKWiU 15.86.20-00.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.86.20-00.00Łupiny i łuski kawy0901 30 00 04035-9x-kg

52) pozycja określona symbolem PKWiU 15.87.20-10.60 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.87.20-10.60Anyż, kolendra, kmin, 0909 10 10 01355-22-kg
koper i jałowiec0909 10 90 02543-79x
0909 20 00 0x
0909 30 19 0
0909 30 90 0
0909 40 19 0x
0909 40 90 0
0909 50 11 0
0909 50 19 0
0909 50 90 0

53) pozycje określone symbolami PKWiU 15.89.14-90.92, 15.89.14-90.93, 15.89.14-90.94 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.89.14-90.92Syropy izoglukozowe niezawierające środków aromatyzujących lub barwiących2106 90 30 02452-19x15.89.14.90kg
15.89.14-90.93Syrop laktozowy niezawierający środków aromatyzujących lub barwiących2106 90 51 02452-11x15.89.14.90kg
15.89.14-90.94Syrop glukozowy i syrop z maltodekstryny, niezawierające środków aromatyzujących lub barwiących2106 90 55 02452-19x15.89.14.90kg

54) pozycja określona symbolem PKWiU 15.89.14-90.99 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.89.14-90.99Przetwory spożywcze, 2106 90 59 02353-915.89.14.90kg
pozostałe, gdzie 2106 90 91 02459-99x
indziej niewymienione2106 90 99 0x2461-7
2522-1
2523-1
2523-2
2523-3
2523-9
2525-2
2525-3
2525-8
2529-9x
2549-9x

55) pozycja określona symbolem PKWiU 15.89.20-00.19 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.89.20-00.19Soki i ekstrakty 1302 19 10 01353-71x-l
roślinne - z 1302 19 30 01355-5
pozostałych roślin1302 19 91 0
1302 19 99 0

56) pozycja określona symbolem PKWiU 15.98.12-50.10 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.98.12-50.10Napoje owocowe2202 90 10 0x2462-74-l

57) pozycje określone symbolami PKWiU 15.98.11-50.50, 15.98.12-50.40 uchyla się;

58) po pozycji określonej symbolem PKWiU 15.98.12-50.50 dodaje się pozycję określoną symbolem PKWiU 15.98.12-50.60 w brzmieniu:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.98.12-50.60Napoje warzywne2202 90 10 0x2464-8415.98.12.55l

59) po pozycji określonej symbolem PKWiU 15.98.12-70 dodaje się pozycję określoną symbolem PKWiU 15.98.12-70.00 w brzmieniu:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
15.98.12-70.00Napoje bezalkoholowe 2202 90 91 0x2358-3115.98.12.70l
zawierające tłuszcz 2202 90 95 0x2532-29
mlekowy, pozostałe2202 90 99 0x

60) pozycje określone symbolami PKWiU 15.98.12-70.10 - 15.98.12-70.90 uchyla się;

6. W dziale 16 "WYROBY TYTONIOWE" pozycja określona symbolem PKWiU 16.00.12-90.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
16.00.12-90.90Tytoń przetworzony 2403 99 90 0x255116.00.12.90kg
pozostały, osobno2553-2
niewymieniony2553-3
2553-4

TOM II

1. W dziale 17 "WYROBY WŁÓKIENNICZE (TEKSTYLIA)":

1) pozycja określona symbolem PKWiU 17.40.12-53.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
17.40.12-53.00Bielizna pościelowa z 6302 21 00 002181-11x17.40.12.53szt.
tkanin bawełnianych6302 31 10 002181-19x
6302 31 90 002181-21x
2181-22x
2181-23x
2181-24x
2181-25x
2181-26x
2181-29x
2181-3
2882-66x

2) pozycja określona symbolem PKWiU 17.40.12-55.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
17.40.12-55.00Bielizna pościelowa z 6302 29 10 002181-11x17.40.12.55szt.
tkanin lnianych lub z 6302 39 10 002181-19x
ramii6302 39 30 002181-21x
2181-22x
2181-23x
2181-24x
2181-25x
2181-26x
2181-29x
2882-66x

3) pozycja określona symbolem PKWiU 17.40.12-59.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
17.40.12-59.00Bielizna pościelowa z 6302 22 90 002181-11x17.40.12.59szt.
pozostałych tkanin6302 29 90 002181-19x
6302 32 90 002181-21x
6302 39 90 002181-22x
2181-23x
2181-24x
2181-25x
2181-26x
2181-29x
2882-66x

4) pozycja określona symbolem PKWiU 17.40.16-30.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
17.40.16-30.00Tkaniny obiciowe 5805 00 00 01955-9x17.40.16.30-
ręcznie tkane typu gobelinów, Flanders itp.9943-92

2. W dziale 18 "ODZIEŻ, WYROBY FUTRZARSKIE":

1) pozycja określona symbolem PKWiU 18.24.14-90.10 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
18.24.14-90.10Dodatki do odzieży 6117 80 10 0x2017x18.24.14.90kg
pozostałe, z dzianin6117 80 90 02185-99x
2882-64x

2) pozycja określona symbolem PKWiU 18.24.23-93.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
18.24.23-93.90Dodatki odzieżowe pozostałe, gdzie6217 10 00 02116x

2185-98x

18.24.23.93kg
indziej niewymienione, z tkanin2185-99x

3. W PODSEKCJI DC "SKÓRY WYPRAWIONE I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH":

1) tytuł działu 19 otrzymuje brzmienie:

"SKÓRY WYPRAWIONE I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH"

2) w ust. 1 "Dział ten obejmuje:" lit. b otrzymuje brzmienie:

"(b) wyroby ze skór wyprawionych, skóry wtórnej, z folii, tworzyw sztucznych, z materiałów włókienniczych, fibry, tektury - również w całości pokryte takim materiałem; wyroby kaletnicze i rymarskie, artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki, zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia, czyszczenia ubrań,";

3) pozycja określona symbolem PKWiU 19.10.50-00.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL PKWiUNazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PCN / CPCSWW / KUPRODCOM
19.10.50-00.00Odpadki ze skór 4110 00 00 02282-m2
wyprawionych, pył,2621-9
proszek i mączka 2622-9
skórzana2629-9

TOM III

1. W dziale 20 "DREWNO I WYROBY Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA":

1) pozycja określona symbolem PKWiU 20.20.13-35.14 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
20.20.13-35.14Płyty wiórowe prasowane oklejane4410 10 30 0x1722-15x20.20.13.35m3

2) pozycja określona symbolem PKWiU 20.20.13-39.20 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
20.20.13-39.20Płyty wiórowe wytłaczane pełne, pozostałe4410 10 90 0x1722-2920.20.13.39m3

3) pozycja określona symbolem PKWiU 20.30.11-59.80 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
20.30.11-59.80Elementy drzwi drewniane, pozostałe,4418 20 10 0x

4418 20 90 0x

1733-8x

1733-99x

20.30.11.59 Bszt.
inne niż w poz. 20.30.11-53 i 20.30.11-55

4) pozycje określone symbolami PKWiU 20.30.20-02, 20.30.20-02.10, 20.30.20-02.20, 20.30.20-02.30, 20.30.20-02.40, 20.30.20-02.50, 20.30.20-02.90 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
20.30.20-02Budynki prefabrykowane z drewna i materiałów drewnopochodnych w elementach
20.30.20-02.10Budynki prefabrykowane mieszkalne i letnie 9406 00 10 0x1735-11

1735-12

20.30.20.00szt.
z drewna i materiałów drewnopochodnych
20.30.20-02.20Budynki prefabrykowane usługowe z drewna i materiałów drewnopochodnych9406 00 10 0x1735-220.30.20.00szt.
20.30.20-02.30Budynki prefabrykowane użyteczności publicznej z drewna i materiałów drewnopochodnych9406 00 10 0x1735-320.30.20.00szt.
20.30.20-02.40Budynki prefabrykowane gospodarcze, inwentarskie i inne osobno niewymienione z drewna i materiałów drewnopochodnych9406 00 10 0x1735-420.30.20.00szt.
20.30.20-02.50Budynki prefabrykowane do zagospodarowywania placów budów z drewna i materiałów drewnopochodnych9406 00 10 0x1735-520.30.20.00szt.
20.30.20-02.90Budynki prefabrykowane pozostałe z drewna i materiałów drewnopochodnych9406 00 10 0x1735-920.30.20.00szt.

5) pozycja określona symbolem PKWiU 20.51.11-00.13 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
20.51.11-00.13Kije drewniane4417 00 10 0x1771-1320.51.11.00kg

6) pozycja określona symbolem PKWiU 20.51.14-50.99 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
20.51.14-50.99Wyroby z drewna, 4421 90 10 01745-220.51.14.50szt.
pozostałe, gdzie4421 90 30 01745-3
indziej niewymienione 4421 90 91 01745-4
- inne4421 90 99 0x1745-93
1745-99x
1749-94
1749-99
1771-21
1771-22
1771-49x
1771-92x
1774-6

2. W dziale 22 "DRUKI I ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI":

1) pozycje określone symbolami PKWiU 22.15.12-00.21, 22.15.12-00.22 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
22.15.12-00.21Obrazki drukowane,4911 91 80 0x2713-19x22.15.12.00kg
czarno-białe2884-1x
22.15.12-00.22Obrazki drukowane,4911 91 80 0x2713-19x22.15.12.00kg
barwne2884-1x

2) pozycja określona symbolem PKWiU 22.22.20-19.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
22.22.20-19.00Dzienniki i podobne wyroby pozostałe, gdzie indziej niewymienione4820 10 90 01825-99x22.22.20.19kg

3) pozycja określona symbolem PKWiU 22.22.20-90.10 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
22.22.20-90.10Bibuły4820 90 00 0x1825-9422.22.20.90kg

4) pozycja określona symbolem PKWiU 22.22.20-90.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
22.22.20-90.90Artykuły piśmienne z 4820 90 00 0x1824-99x22.22.20.90kg
papieru, pozostałe1825-24
1825-95
1825-99
1829-313
1829-314
1829-319

5) pozycję określoną symbolem PKWiU 22.24.20-00.92 uchyla się.

3. W dziale 24 "CHEMIKALIA, WYROBY CHEMICZNE I WŁÓKNA SZTUCZNE":

1) pozycje określone symbolami PKWiU 24.13.31-75.10, 24.13.31-75.20, 24.13.31-75.90 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.13.31-75.10Nadsiarczan potasowy2833 40 00 0x1222-13224.13.31.75kg
24.13.31-75.20Nadsiarczan amonowy2833 40 00 0x1221-129x24.13.31.75kg
24.13.31-75.90Nadsiarczany pozostałe2833 40 00 0x1222-359x24.13.31.75kg

2) pozycja określona symbolem PKWiU 24.15.60-00.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.15.60-00.90Nawozy zwierzęce lub 3101 00 00 0x2629-7x24.15.60.00kg
roślinne pozostałe, osobno niewymienione4254-9x

3) pozycja określona symbolem PKWiU 24.15.70-50.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.15.70-50.00Azotan sodowy naturalny3102 50 10 01222-4124.15.70.50kg

4) pozycja określona symbolem PKWiU 24.15.80-10.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.15.80-10.00Nawozy z pozycji 3105 10 00 01221-113x24.15.80.10kg
24.15.80 1221-114x
w opakowaniach o masie 1231-4x
brutto mniejszej lub 1231-9x
równej 10 kg1432

5) pozycja określona symbolem PKWiU 24.15.80-90.10 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.15.80-90.10Naturalny azotan sodowo-potasowy składający się z naturalnej mieszaniny azotanu sodowego i azotanu potasowego (zawartość azotanu potasowego może sięgać 44%) o całkowitej zawartości azotu w masie nieprzekraczającej 16,3% suchego bezwodnego produktu3105 90 10 01231-924.15.80.90kg

6) pozycje określone symbolami PKWiU 24.16.10-39.00, 24.16.10-50.00 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.16.10-39.00Polietylen o gęstości mniejszej niż 0,943901 10 90 01263-111x

1381-22x

24.16.10.39kg
w formach podstawowych, pozostały
24.16.10-50.00Polietylen o gęstości większej lub równej 3901 20 00 01263-112

1381-22x

24.16.10.50kg
0,94 w formach podstawowych

7) pozycja określona symbolem PKWiU 24.20.11-90.10 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.20.11-90.10Preparaty użytkowe 3808 10 90 01246-2x24.20.11.90kg
owadobójcze, pozostałe1246-34x
1246-61

8) pozycja określona symbolem PKWiU 24.41.10-30.10 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.41.10-30.10Kwas salicylowy2918 21 00 0x1242-523x24.41.10.30kg

9) pozycje określone symbolami PKWiU 24.41.10-30.21, 24.41.10-30.22 i 24.41.10-30.29 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.41.10-30.21Salicylan sodu2918 21 00 0x1242-523x24.41.10.30kg
24.41.10-30.22Salicylan bizmutu2918 21 00 0x1242-523x24.41.10.30kg
24.41.10-30.29Sole kwasu salicylowego, pozostałe2918 21 00 0x1242-523x24.41.10.30kg

10) pozycja określona symbolem PKWiU 24.41.20-70.10 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.41.20-70.10Amidy cykliczne, ich 2924 29 90 0x1242-55x24.41.20.70kg
pochodne i ich sole1242-843

11) pozycja określona symbolem PKWiU 24.41.31-70.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.41.31-70.00Związki zawierające w strukturze2933 69 10 01341-99x24.41.31.70kg
nieskondensowany pierścień trójazyny2933 69 20 0
(z wyjątkiem melaminy)2933 69 90 0

12) pozycja określona symbolem PKWiU 24.41.60-50.20 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.41.60-50.20Krew zwierzęca do 3002 90 30 01344-3x24.41.60.50l
celów terapeutycznych, profilaktycznych lub1344-59x

2322-21

diagnostycznych

13) pozycja określona symbolem PKWiU 24.42.13-80.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.42.13-80.90Leki pozostałe 3004 90 11 01343-2724.42.13.80kg
zawierające zmieszane3004 90 19 01343-51
lub niezmieszane 3004 90 91 01343-54
produkty3004 90 99 01343-58
przeznaczone do 1343-92
sprzedaży1343-95
detalicznej, gdzie 1345-49
indziej niewymienione1345-65x
1345-99
1348x

14) pozycję określoną symbolem PKWiU 24.52.19-90.50 uchyla się;

15) pozycja określona symbolem PKWiU 24.52.19-90.60 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.52.19-90.60Preparaty toaletowe dla zwierząt3307 90 00 0x1324-9724.52.19.90szt.

16) pozycja określona symbolem PKWiU 24.62.10-15.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.62.10-15.00Kazeiniany i inne pochodne kazeiny3501 90 90 01331-44x24.62.10.15kg

17) pozycja określona symbolem PKWiU 24.62.10-20.40 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.62.10-20.40Albuminy pozostałe3502 90 70 02622-9x24.62.10.20kg

18) pozycja określona symbolem PKWiU 24.62.10-90.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.62.10-90.90Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa3506 99 00 0x1336x24.62.10.90kg
w opakowaniach o masie powyżej 1 kg,2883-33x
przeznaczone do sprzedaży detalicznej, pozostałe, gdzie indziej niewymienione2883-34x

19) pozycja określona symbolem PKWiU 24.64.11-30.10 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.64.11-30.10Film i płyty fotograficzne płaskie 3701 10 10 01335-321

1335-29x

24.64.11-30m2
do promieni rentgenowskich, do stosowania w medycynie, stomatologii i weterynarii

20) pozycja określona symbolem PKWiU 24.64.11-50.20 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.64.11-50.20Film fotograficzny w rolkach do promieni 3702 10 00 91335-32x

1335-432

24.64.11.50m2
rentgenowskich, do1335-439
zastosowań nieprzemysłowych

21) pozycje określone symbolami PKWiU 24.66.32-70.10, 24.66.32-70.20 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.66.32-70.10Dodatki uszlachetniające do olejów smarowych zawierające oleje mineralne3811 21 00 0x0246-9x24.66.32.70kg
24.66.32-70.20Dodatki uszlachetniające do olejów smarowych,3811 21 00 0x

3811 29 00 0

0246-9x24.66.32.70kg
pozostałe

22) pozycja określona symbolem PKWiU 24.66.41-00.10 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.66.41-00.10Izolat białkowy z soi3504 00 00 0x2549-9x 24.66.41.00kg

23) pozycję określoną symbolem PKWiU 24.66.41-00.20 uchyla się;

24) pozycja określona symbolem PKWiU 24.66.41-00.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.66.41-00.90Peptony, substancje białkowe i ich3504 00 00 0x1249-9

2549-9x

24.66.41.00kg
pochodne, gdzie indziej niewymienione, pozostałe; proszek skórzany

25) pozycja określona symbolem PKWiU 24.66.42-30.30 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.66.42-30.30Materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej3407 00 00 0x1346-51x24.66.42.30kg

26) po pozycji określonej symbolem PKWiU 24.66.48-90.10 dodaje się pozycje określone symbolami PKWiU 24.66.48-90.20, 24.66.48-90.30 w brzmieniu:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
24.66.48-90.20Olej napędowy do szybkoobrotowych silników z zapłonem samoczynnym z dodatkiem diestrów olejów roślinnych (biodiesel)3823 90 98 01244-98x24.66.48.90kg
24.66.48-90.30Estry wyższych kwasów tłuszczowych3823 90 98 01241-74924.66.48.90kg

4. W dziale 25 "WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH":

1) pozycja określona symbolem PKWiU 25.21.21-30.10 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
25.21.21-30.10Jelita sztuczne (osłonki kiełbas) z utwardzonych białek3917 10 10 01369-925.21.21.30kg

2) pozycje określone symbolami PKWiU 25.21.22-20.00, 25.21.22-35.00, 25.21.22-37.00, 25.21.22-50.00 otrzymują brzmienie:

SYMBOL PKWiUNazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PCN / CPCSWW / KUPRODCOM
25.21.22-20.00Rury, przewody i węże 3917 31 10 01361-411x25.21.22.20kg
giętkie o minimalnym3917 31 90 01361-412x
ciśnieniu 1361-413x
rozrywającym1361-419x
27,6 MPa lub większym1361-421x
1361-429x
1361-43x
1363-x
25.21.22-35.00Rury, przewody i węże, 3917 32 11 01361-411x25.21.22.35kg
niewzmocnione, bez 3917 32 19 01361-412x
złączy, giętkie, gdzie3917 32 31 01361-413x
indziej3917 32 35 01361-419x
niesklasyfikowane3917 32 39 01361-421x
3917 32 51 01361-429x
3917 32 91 01361-43x
3917 32 99 01363-x
25.21.22-37.00Rury, przewody i węże, 3917 33 10 01361-411x25.21.22.37kg
niewzmocnione, 3917 33 90 01361-412x
giętkie, razem ze1361-413x
złączami, gdzie 1361-419x
indziej1361-421x
niesklasyfikowane1361-429x
1361-43x
1363-x
25.21.22-50.00Rury, przewody i węże, 3917 39 11 01361-411x25.21.22.50kg
pozostałe,3917 39 13 01361-412x
gdzie indziej 3917 39 15 01361-413x
niesklasyfikowane3917 39 19 01361-419x
3917 39 91 01361-421x
3917 39 99 01361-429x
1361-43x
1363-x

3) pozycja określona symbolem PKWiU 25.24.21-79.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
25.24.21-79.00Pasy samoprzylepne z 3919 10 69 01361-459x25.24.21.79kg
innych produktów polimeryzacji addytywnej, w rolkach o szerokości nieprzekraczającej 20 cm2883-994x

4) pozycja określona symbolem PKWiU 25.24.28-70.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
25.24.28-70.90Artykuły z tworzyw 3926 90 99 0x1362-6x25.24.28.70kg
sztucznych lub1364-35
innych materiałów,1364-36x
gdzie indziej 1364-37
niewymienione1364-38
1369-69x
1369-7x
1369-8
1369-96
2829-41x
2829-49x
2881-45x
2881-46
2881-47
2881-5x
2885-81
2885-97x
2886-91x
2886-92x

TOM IV

1. W dziale 26 "WYROBY Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH":

1) pozycja określona symbolem PKWiU 26.14.12-99.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
26.14.12-99.00Artykuły z włókna szklanego, z włókien tekstylnych, pozostałe7019 90 91 01462x

2079-49

26.14.12.99kg

2) pozycja określona symbolem PKWiU 26.15.26-90.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
26.15.26-90.90Artykuły szklane, 7020 00 10 0x 1529-9726.15.26.90kg
pozostałe, gdzie indziej niewymienione7020 00 90 02881-79

3) pozycja określona symbolem PKWiU 26.40.12-70.30 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
26.40.12-70.30Ozdoby architektoniczne, ceramiczne6905 90 00 0x1449-88x26.40.12.70kg

4) pozycja określona symbolem PKWiU 26.40.12-70.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
26.40.12-70.90Wyroby budowlane, ceramiczne, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane6905 90 00 0x1449-88x

1624-9

26.40.12.70kg

5) pozycja określona symbolem PKWiU 26.61.11-50.99 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
26.61.11-50.99Płyty i podobne wyroby z betonu i ze6810 19 90 0x1413-919x

1456-19

26.61.11.50kg
sztucznego kamienia, pozostałe, gdzie1456-23

1456-29

indziej
niesklasyfikowane

6) pozycja określona symbolem PKWiU 26.61.12-90.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
26.61.12-90.00Elementy konstrukcyjne prefabrykowane dla budownictwa, ze sztucznego kamienia, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane6810 91 90 0x1413-919x26.61.12.90kg

7) pozycja określona symbolem PKWiU 26.66.12-00.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
26.66.12-00.90Wyroby z betonu lub ze 6810 99 00 0x1413-919x26.66.12.00kg
sztucznego kamienia, 1456
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane1457-49x

8) pozycja określona symbolem PKWiU 26.82.11-10.39 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
26.82.11-10.39Sznury azbestowe, pozostałe6812 30 00 0x2079-419

2079-49

26.82.11.10kg

9) pozycja określona symbolem PKWiU 26.82.16-30.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
26.82.16-30.90Mieszaniny i wyroby z materiałów izolujących cieplnie lub akustycznie, gdzie indziej niesklasyfikowane, pozostałe6806 90 00 0x1462-99x26.82.16.30kg

2. W dziale 28 "WYROBY METALOWE GOTOWE, OPRÓCZ MASZYN I URZĄDZEŃ":

1) pozycje określone symbolami PKWiU 28.11.23-50.51, 28.11.23-50.52, 28.11.23-50.53, 28.11.23-50.59 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
28.11.23-50.51Segmenty budynków i obiektów budowlanych 7308 90 59 0x0624x

0625-75

28.11.23.50kg
przenośnych z metalu, bezszkieletowe, uniwersalne
28.11.23-50.52Segmenty budynków i obiektów budowlanych 7308 90 59 0x0624x

0625-76

28.11.23.50kg
przenośnych z metalu, bezszkieletowe, magazynowe
28.11.23-50.53Segmenty budynków i obiektów7308 90 59 0x0624x

0625-77

28.11.23.50kg
budowlanych przenośnych z metalu, bezszkieletowe, chłodnicze
28.11.23-50.59Segmenty budynków i obiektów7308 90 59 0x0624x

0625-79x

28.11.23.50kg
budowlanych przenośnych z metalu, bezszkieletowe, pozostałe

2) pozycje określone symbolami PKWiU 28.11.23-62.31, 28.11.23-62.32, 28.11.23-62.33, 28.11.23-62.34 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
28.11.23-62.31Segmenty budynków i obiektów budowlanych 7308 90 99 0x0624x

0625-71

28.11.23.60kg
przenośnych z metalu, szkieletowe, uniwersalne
28.11.23-62.32Segmenty budynków i obiektów budowlanych 7308 90 99 0x0624x

0625-72

28.11.23.60kg
przenośnych z metalu, szkieletowe, magazynowe (bez chłodniczych)
28.11.23-62.33Segmenty budynków i obiektów budowlanych7308 90 99 0x0624x

0625-73

28.11.23.60kg
przenośnych z metalu, szkieletowe, chłodnicze
28.11.23-62.34Segmenty budynków i obiektów budowlanych 7308 90 99 0x0624x

0625-74

28.11.23.60kg
przenośnych z metalu, szkieletowe, komunikacji pionowej

3) pozycja określona symbolem PKWiU 28.11.23-62.39 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
28.11.23-62.39Segmenty budynków i 7308 90 99 0x0624x28.11.23.60kg
obiektów budowlanych przenośnych z metalu, szkieletowe, pozostałe0625-79x

4) pozycja określona symbolem PKWiU 28.63.13-50.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
28.63.13-50.00Klucze występujące 8301 70 00 00572-9x28.63.13.50kg
oddzielnie z metali0654-14x
nieszlachetnych0654-52
0654-8

5) pozycje określone symbolami PKWiU 28.71.12-01.10, 28.71.12-01.2, 28.71.12-01.21, 28.71.12-01.22, 28.71.12-01.29, 28.71.12-01.30, 28.71.12-01.4, 28.71.12-01.41, 28.71.12-01.42, 28.71.12-01.43, 28.71.12-01.50 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
28.71.12-01.10Wiadra cylindryczne z blachy ocynowanej białej o grubości ścianki mniejszej niż 0,5 mm7310 29 10 0x0655-14x28.71.12.00szt.
28.71.12-01.2Pudełka lekkie blaszano-tekturowe z blachy ocynowanej z dnami i pokrywami lub zakrywami o grubości ścianki mniejszej niż 0,5 mm
28.71.12-01.21Pudełka lekkie blaszano-tekturowe z blachy ocynowanej z dnami i pokrywami lub zakrywami o grubości ścianki mniejszej niż 0,5 mm - pudełka z pokrywką7310 29 10 0x0655-311x28.71.12.00szt.
28.71.12-01.22Pudełka lekkie blaszano-tekturowe z blachy ocynowanej z dnami i pokrywami lub zakrywami o grubości ścianki mniejszej niż 0,5 mm - pudełka z zakrywką7310 29 10 0x0655-312x28.71.12.00szt.
28.71.12-01.29Pudełka lekkie blaszano-tekturowe z blachy ocynowanej z dnami i pokrywami lub zakrywami o grubości ścianki mniejszej niż 0,5 mm - pozostałe7310 29 10 0x0655-319x28.71.12.00szt.
28.71.12-01.30Bańki metalowe o grubości ścianki mniejszej niż 0,5 mm7310 29 10 0x0655-5328.71.12.00szt.
28.71.12-01.4Pojemniki metalowe o grubości ścianki mniejszej niż 0,5 mm
28.71.12-01.41Pojemniki metalowe na śmieci ocynkowane o grubości ścianki mniejszej niż 0,5 mm7310 29 10 0x0655-561x28.71.12.00szt.
28.71.12-01.42Pojemniki metalowe na śmieci lakierowane o grubości ścianki mniejszej niż 0,5 mm7310 29 10 0x0655-562x28.71.12.00szt.
28.71.12-01.43Pojemniki metalowe skrzynkowe o grubości ścianki mniejszej niż 0,5 mm7310 29 10 0x0655-563x28.71.12.00szt.
28.71.12-01.50Części do zbiorników (pojemników) do procesów chemicznych o grubości ścianki mniejszej niż 0,5 mm7310 29 10 0x0759-16x28.71.12.00szt.

6) pozycja określona symbolem PKWiU 28.75.11-21.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
28.75.11-21.00Wanny żeliwne (również emaliowane)7324 21 00 00614-51128.75.11.21szt.

7) pozycja określona symbolem PKWiU 28.75.11-37.20 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
28.75.11-37.20Syfony umywalkowe i pisuarowe, z aluminium7615 20 00 0x0616-12828.75.11.37kg

8) pozycja określona symbolem PKWiU 28.75.27-31.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
28.75.27-31.90Szczeble ze stali, pozostałe7326 90 30 0x0625-471x28.75.27.31szt.

9) pozycje określone symbolami PKWiU 28.75.27-55.4, 28.75.27-55.41, 28.75.27-55.49 uchyla się.

TOM V

1. W dziale 29 "MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE":

1) pozycje określone symbolami PKWiU 29.12.36-50.10, 29.12.36-50.20 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.12.36-50.10Urządzenia i aparaty do nakładania8414 80 39 0x0797-25x29.12.36.50szt.
powłok konserwacyjnych pojazdów samochodowych mogące wytwarzać nadciśnienie maksymalne 15 barów o wydajności powyżej 60 m3/godz.
29.12.36-50.20Urządzenia, aparaty i przyrządy do8414 80 39 0x0797-72x29.12.36.50szt.
nakładania lakierów i tworzyw chemicznych w procesie renowacyjnego lakierowania pojazdów samochodowych mogące wytwarzać nadciśnienie maksymalne 15 barów o wydajności powyżej 60 m3/godz.

2) pozycje określone symbolami PKWiU 29.13.13-15.2 - 29.13.13-15.63 uchyla się;

3) po pozycji określonej symbolem PKWiU 29.13.13-15.10 dodaje się pozycje określone symbolami PKWiU 29.13.13-15.20, 29.13.13-15.30, 29.13.13-15.40, 29.13.13-15.50, 29.13.13-15.60 w brzmieniu:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.13.13-15.20Zawory regulacyjne 8481 80 59 0x0912-22x29.13.13.15kg
przelotowe żeliwne0912-246
0912-247
0912-248
29.13.13-15.30Zawory regulacyjne 8481 80 59 0x0912-22x29.13.13.15kg
przelotowe staliwne0912-256
0912-257
0912-258
29.13.13-15.40Zawory regulacyjne 8481 80 59 0x0912-22x29.13.13.15kg
trójdrożne żeliwne0912-266
0912-267
0912-268
29.13.13-15.50Zawory regulacyjne 8481 80 59 0x0912-22x29.13.13.15kg
trójdrożne staliwne0912-276
0912-277
0912-278
29.13.13-15.60Klapy regulacyjne8481 80 59 0x0912-23x29.13.13.15kg
0912-286
0912-287
0912-288

4) pozycja określona symbolem PKWiU 29.13.13-15.73 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.13.13-15.73Zawory elektromagnetyczne do urządzeń grzewczych8481 80 59 0x0918-13529.13.13.15kg

5) po pozycji określonej symbolem PKWiU 29.13.13-15.77 dodaje się pozycję określoną symbolem PKWiU 29.13.13-15.90 w brzmieniu:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.13.13-15.90Zawory do sterowania procesami, pozostałe, gdzie indziej niewymienione8481 80 59 0x0912-229.13.13.15kg

6) pozycje określone symbolami PKWiU 29.13.20-00 - 29.13.20-00.45 uchyla się;

7) po pozycji określonej symbolem PKWiU 29.13.20 dodaje się pozycję określoną symbolem PKWiU 29.13.20-00.10 w brzmieniu:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.13.20-00.10Części do wyrobów z 8481 90 00 0x0619-229.13.20.00-
pozycji 29.13.110619-3

8) pozycja określona symbolem PKWiU 29.24.53-30.50 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.24.53-30.50Części urządzeń do rozpraszania8424 90 00 0x0829-2x

0829-3x

29.24.53.33Bkg
i rozpylania cieczy i proszków dla rolnictwa i ogrodnictwa (poz. 29.32.40)

9) pozycja określona symbolem PKWiU 29.32.12-70.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.32.12-70.90Brony, spulchniacze i 8432 29 90 0x0821-5x29.32.12.70szt.
kultywatory, pozostałe, gdzie indziej niewymienione0821-6x

10) pozycja określona symbolem PKWiU 29.32.15-00.30 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.32.15-00.30Walce do pielęgnowania trawników i terenów sportowych8432 80 00 0x0821-99x29.32.15.03Bszt.

11) pozycja określona symbolem PKWiU 29.32.20-10.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.32.20-10.00Kosiarki do 8433 11 10 00824-311x29.32.20.10szt.
pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych, elektryczne, rotacyjne8433 19 10 00824-39x

12) pozycja określona symbolem PKWiU 29.32.20-70.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.32.20-70.00Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych, bez silnika, pozostałe8433 19 90 00673

0824-39x

29.32.20.70szt.

13) pozycja określona symbolem PKWiU 29.32.63-33.31 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.32.63-33.31Rozdrabniacze uniwersalne8436 10 10 0x0826-12729.32.63.33szt.

14) pozycja określona symbolem PKWiU 29.32.65-50.70 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.32.65-50.70Maszyny i urządzenia hodowlane, pozostałe, 8436 80 99 0x0826-299

0826-44

29.32.65.59Bszt.
osobno niewymienione

15) pozycje określone symbolami PKWiU 29.32.70-30 - 29.32.70-30.90, 29.32.70-40.21 uchyla się;

16) pozycje określone symbolami PKWiU 29.40.12-20.10, 29.40.12-20.20, 29.40.12-20.30, 29.40.12-20.90 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.40.12-20.10Centra obróbkowe do metali poziome8457 10 10 0x0741-915x29.40.12.20szt.
- do robót frezarskich0878x
29.40.12-20.20Centra obróbkowe do metali poziome8457 10 10 0x0741-919x29.40.12.20szt.
- do robót wytaczarskich0878x
29.40.12-20.30Centra obróbkowe do metali poziome8457 10 10 0x0741-919x29.40.12.20szt.
- do robót szlifierskich0878x
29.40.12-20.90Centra obróbkowe do metali poziome8457 10 10 0x0741-919x29.40.12.20szt.
- pozostałe0878x

17) pozycje określone symbolami PKWiU 29.52.61-50 - 29.52.61-50.90 uchyla się;

18) po pozycji określonej symbolem PKWiU 29.52.61-30.94 dodaje się pozycję określoną symbolem PKWiU 29.52.61-50.00 w brzmieniu:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.52.61-50.00Zespoły i części do 8431 49 20 0x0721-829.52.61.50-
maszyn i urządzeń8431 49 80 0x0729
do robót budowlanych0819-1x
0819-2x
0819-4x
0819-5
0859-1x

19) pozycje określone symbolami PKWiU 29.53.15-50.3, 29.53.15-50.30 uchyla się;

20) pozycja określona symbolem PKWiU 29.54.14 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.54.14Maszyny dziewiarskie; maszyny do łączenia ściegów i tym podobne; maszyny do wyrobu dzianin z przędzy pętelkowej

21) pozycja określona symbolem PKWiU 29.56.22-50.49 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.56.22-50.49Suszarnie dla przemysłu spożywczego - pozostałe8419 39 00 0x0781-4629.56.22.50szt.

22) pozycja określona symbolem PKWiU 29.60.13-90.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.60.13-90.90Broń pozostała, gdzie indziej niewymieniona9304 00 00 0x0675-99129.60.13.90kg

23) po pozycji określonej symbolem PKWiU 29.71.24-95.29 dodaje się pozycję określoną symbolem PKWiU 29.71.24-95.30 w brzmieniu:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.71.24-95.30Podgrzewacze butelek dla niemowląt8516 79 80 0x1136-6929.71.24.95szt.

24) pozycje określone symbolami PKWiU 29.72.11, 29.72.11-13 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.72.11Kuchnie, kuchenki i podgrzewacze płytowe domowe nieelektryczne, z żeliwa, stali lub miedzi
29.72.11-13Urządzenia do gotowania, podgrzewacze płytowe na gaz, z żeliwa lub stali

25) pozycja określona symbolem PKWiU 29.72.11-15 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.72.11-15Urządzenia do gotowania pozostałe, podgrzewacze płytowe na gaz, z żeliwa lub stali

26) pozycja określona symbolem PKWiU 29.72.11-30 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.72.11-30Urządzenia do gotowania i podgrzewacze płytowe na paliwo ciekłe, z żeliwa lub stali

27) pozycja określona symbolem PKWiU 29.72.11-50 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.72.11-50Urządzenia do gotowania i podgrzewacze płytowe na paliwo stałe, z żeliwa lub stali

28) pozycja określona symbolem PKWiU 29.72.12-33 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.72.12-33Urządzenia pozostałe na gaz, z żeliwa lub stali, z ujściem na spaliny

29) pozycje określone symbolami PKWiU 29.72.12-33.90, 29.72.12-35 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.72.12-33.90Urządzenia na gaz pozostałe, z żeliwa lub stali (z ujściem na spaliny), osobno niewymienione7321 81 10 0x0672-9x29.72.12.33szt.
29.72.12-35Urządzenia gospodarstwa domowego pozostałe, na gaz, z żeliwa lub stali

30) pozycje określone symbolami PKWiU 29.72.12-35.90, 29.72.12-53, 29.72.12-53.10, 29.72.12-53.20, 29.72.12-53.90, 29.72.12-55.00, 29.72.12-70 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.72.12-35.90Urządzenia na gaz pozostałe, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione7321 81 90 0x0672-9x29.72.12.35szt.
29.72.12-53Urządzenia gospodarstwa domowego pozostałe, na paliwo ciekłe, z żeliwa lub stali, z ujściem na spaliny
29.72.12-53.10Piece grzewcze na paliwo ciekłe, z żeliwa lub stali, z ujściem na spaliny,7321 82 10 0x0672-9x29.72.12.53szt.
pozostałe, gdzie indziej niewymienione
29.72.12-53.20Piece uniwersalne na paliwo ciekłe, z żeliwa lub stali, z ujściem na spaliny, pozostałe, gdzie indziej niewymienione7321 82 10 0x0672-9x29.72.12.53szt.
29.72.12-53.90Urządzenia pozostałe, na paliwo ciekłe, z żeliwa lub stali, z ujściem na spaliny, gdzie indziej niewymienione 7321 82 10 0x0672-9x29.72.12.53szt.
29.72.12-55.00Urządzenia pozostałe, na paliwo ciekłe, z żeliwa lub stali7321 82 90 0x0672-9x29.72.12.53szt.
29.72.12-70Urządzenia pozostałe, na paliwo stałe, z żeliwa lub stali

31) pozycja określona symbolem PKWiU 29.72.13 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.72.13Podgrzewacze powietrza nieelektryczne lub dystrybutory gorącego powietrza, gdzie indziej niesklasyfikowane, z żeliwa lub stali

32) po pozycji określonej symbolem PKWiU 29.72.20-00.19 dodaje się pozycję określoną symbolem PKWiU 29.72.20-00.20 w brzmieniu:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
29.72.20-00.20Krążki i komplety krążków kuchennych7321 90 00 0x0614-629.72.20.00szt.

33) pozycje określone symbolami PKWiU 29.72.20-00.2 - 29.72.20-00.23 uchyla się.

TOM VI

1. W dziale 30 "MASZYNY BIUROWE I KOMPUTERY" pozycja określona symbolem PKWiU 30.01.23-90.90 otrzymuje brzmienie:
SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
30.01.23-90.90Środki techniki biurowej, gdzie 8472 90 90 0x0932x

0939x

30.01.23.90szt.
indziej niewymienione, pozostałe2719-92

2. W dziale 31 "MASZYNY I APARATURA ELEKTRYCZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA":

1) pozycja określona symbolem PKWiU 31.10.42-35.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
31.10.42-35.90Transformatory pozostałe, osobno8504 31 90 0x0941-74x

1113-519

31.10.42.35szt.
niewymienione, o mocy mniejszej lub równej 1 1113-99x
kVA

2) pozycja określona symbolem PKWiU 31.20.27-70.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
31.20.27-70.00Złącza i elementy połączeniowe dla8536 90 10 01131-21931.20.27.70szt.
przewodów i kabli, łączówki, na napięcie mniejsze lub równe 1.000 V1131-982x

3) pozycja określona symbolem PKWiU 31.62.13-90.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
31.62.13-90.90Maszyny i urządzenia 8543 80 00 0x0826-217x31.62.13.95Bkg
elektryczne o 0948-317
funkcjach indywidualnych, gdzie1115-5

9991x

indziej niewymienione, pozostałe

3. W dziale 33 "URZĄDZENIA ORAZ INSTRUMENTY MEDYCZNE, PRECYZYJNE I OPTYCZNE, ZEGARY I ZEGARKI":

1) pozycja określona symbolem PKWiU 33.10.15-15.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
33.10.15-15.00Igły chirurgiczne do 9018 32 90 00971-31233.10.15.15szt.
zakładania szwów0978-117x

2) pozycje określone symbolami PKWiU 33.10.15-17.10, 33.10.15-17.20 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
33.10.15-17.10Igły (z wyjątkiem metalowych igieł do9018 39 00 0x0973-111x

0978-117x

33.10.15.17szt.
zastrzyków lub do zakładania szwów)
33.10.15-17.20Cewniki, kaniule itp.9018 39 00 0x0971-31933.10.15.17szt.
0972-319
0972-811
0973-119
0978-113

4. W dziale 34 "POJAZDY MECHANICZNE, PRZYCZEPY I NACZEPY":

1) pozycja określona symbolem PKWiU 34.20.23-00.93 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
34.20.23-00.93Przyczepy i naczepy do ciągników rolniczych, 8716 39 51 0x

8716 39 59 0x

1026-6x34.20.23.00szt.
z wyjątkiem8716 39 90 0
samowyładowczych i samozaładowczych

2) pozycja określona symbolem PKWiU 34.20.23-00.99 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
34.20.23-00.99Przyczepy i naczepy 8716 40 00 0x1026-9134.20.23.00szt.
pozostałe, osobno1026-92
niewymienione1026-93
1026-94
1026-99
1027-59
1027-91
1027-92
1027-93
1027-94
1027-99

5. W dziale 35 "SPRZĘT TRANSPORTOWY POZOSTAŁY":

1) pozycja określona symbolem PKWiU 35.50.10-00.93 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
35.50.10-00.93Wózki ręczne metalowe (w tym taczki) dla rolnictwa i leśnictwa8716 80 00 0x082x35.50.10.00szt.

2) pozycja określona symbolem PKWiU 35.50.10-00.99 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
35.50.10-00.99Pojazdy bez napędu mechanicznego,8716 80 00 0x0854-211x

1071-99

35.50.10.00szt.
gdzie indziej niewymienione, pozostałe

6. W dziale 36 "MEBLE; PRODUKTY POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE":

1) pozycja określona symbolem PKWiU 36.11.11-30.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
36.11.11-30.00Fotele w rodzaju używanych9401 20 00 0102

1741-28x

36.11.11.30szt.
w pojazdach mechanicznych

2) pozycja określona symbolem PKWiU 36.40.11-55.10 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
36.40.11-55.10Wrotki9506 70 30 0x0675-99936.40.11.55para
1366-19

3) pozycje określone symbolami PKWiU 36.40.11-57.10, 36.40.11-57.20 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
36.40.11-57.10Części i akcesoria do łyżew, wrotek i łyżworolek z metalu9506 70 90 0x0675-69x36.40.11.57kg
36.40.11-57.20Części i akcesoria do łyżew, wrotek i łyżworolek z tworzyw sztucznych9506 70 90 0x1366-91x36.40.11.57kg

4) po pozycji określonej symbolem PKWiU 36.40.14-90.39 dodaje się pozycję określoną symbolem PKWiU 36.40.14-90.40 w brzmieniu:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
36.40.14-90.40Sanki dla dzieci9506 99 90 0x1772-9736.40.14.90szt.

5) pozycje określone symbolami PKWiU 36.62.11-10.21, 36.62.11-10.22 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
36.62.11-10.21Miotły i szczotki ze związanych razem innych materiałów roślinnych - 3 razy wiązane - na kij9603 10 00 0x4363-11x36.62.11.10szt.
36.62.11-10.22Miotły i szczotki ze związanych razem innych materiałów roślinnych - 4 razy wiązane - ręczne9603 10 00 0x4363-12x36.62.11.10szt.

6) pozycja określona symbolem PKWiU 36.63.24-50.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
36.63.24-50.00Kredy do pisania lub 9609 90 10 01418-3436.63.24.50kg
rysowania, kredy9609 90 90 01418-35
krawieckie, pastele i 2883-16x
węgiel rysunkowy2883-17x
(z wyjątkiem tych z 2883-181
pozycji 36.63.21)2883-183
2883-999x

7) pozycja określona symbolem PKWiU 36.63.25-10.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
36.63.25-10.00Tabliczki i tablice do pisania, kreślenia i rysowania9610 00 00 02884-6x36.63.25.10szt.

8) pozycja określona symbolem PKWiU 36.63.77-10.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
36.63.77-10.90Wyroby z jelit, błon, pęcherzy lub ścięgien (z wyjątkiem wyrobów z wnętrzności jedwabników), pozostałe4206 90 00 02889-936.63.77.10kg

7. W dziale 40 "ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, PARA WODNA I GORĄCA WODA" pozycję określoną symbolem PKWiU 40.20.10-00.50 uchyla się.

8. W dziale 67 "USŁUGI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI":

1) pozycja określona symbolem PKWiU 67.12.10-00.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
67.12.10-00.90Usługi na rynkach papierów wartościowych oraz zarządzanie funduszami na zlecenie, pozostałe8132994101x-

2) pozycja określona symbolem PKWiU 67.13.10-00.90 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
67.13.10-00.90Usługi pomocnicze związane81334

81339

94101x-
z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione

9. W dziale 74 "USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POZOSTAŁE":

1) pozycje określone symbolami PKWiU 74.5, 74.50 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
74.5USŁUGI REKRUTACJI PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIA PERSONELU ORAZ USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JEDNOOSOBOWE PODMIOTY GOSPODARCZE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WYŁĄCZNIE NA RZECZ JEDNEGO PODMIOTU
74.50Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz usługi świadczone przez jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu

2) pozycja określona symbolem PKWiU 74.50.21-00.20 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
74.50.21-00.20Usługi jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, w charakterze biurowego personelu pomocniczego87203x89301x-

3) pozycja określona symbolem PKWiU 74.50.22-00.20 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
74.50.22-00.20Usługi jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, w charakterze pomocy domowych87204x89301x-

4) pozycja określona symbolem PKWiU 74.50.23-00.20 otrzymuje brzmienie:

SYMBOLNazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
74.50.23-00.20Usługi jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, w charakterze pracowników handlowych lub przemysłowych87205x89301x-

5) pozycja określona symbolem PKWiU 74.50.24-00.20 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
74.50.24-00.20Usługi jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, w charakterze personelu pielęgniarskiego87206x89301x-

6) pozycja określona symbolem PKWiU 74.50.25-00.20 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
74.50.25-00.20Usługi jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, w charakterze pozostałego personelu87209x89301x-

10. W dziale 75 "USŁUGI W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, OBRONY NARODOWEJ, OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH":

1) pozycja określona symbolem PKWiU 75.13.14-00.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
75.13.14-00.10Usługi administracji publicznej w zakresie łączności91134x91001x-

2) pozycja określona symbolem PKWiU 75.13.15-00.00 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
75.13.15-00.00Usługi administracji publicznej w zakresie handlu, hotelarstwa i gastronomii9113591001x-

11. W dziale 80 "USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI":

1) w ust. 1 "Dział obejmuje:" lit. a otrzymuje brzmienie:

"(a) usługi w zakresie przedszkoli, szkolnictwa podstawowego, ponadpodstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego i wyższego;";

2) pozycje określone symbolami PKWiU 80.10, 80.10.1, 80.10.11, 80.10.11-00, 80.10.11-00.00, 80.10.12, 80.10.12-00, 80.10.12-00.10, 80.10.12-00.20, 80.2, 80.21, 80.21.1, 80.21.11, 80.21.11-00, 80.21.11-00.00, 80.21.12, 80.21.12-00, 80.21.12-00.00, 80.22, 80.22.1, 80.22.11, 80.22.11-00 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
80.10Usługi przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym specjalnych
80.10.1Usługi przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym specjalnych
80.10.11Usługi związane z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych
80.10.11-00Usługi związane z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych
80.10.11-00.00Usługi związane z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych9211082101x-
80.10.12Usługi szkół podstawowych i gimnazjów, w tym specjalnych
80.10.12-00Usługi szkół podstawowych i gimnazjów, w tym specjalnych
80.10.12-00.10Usługi szkół podstawowych, w tym specjalnych92190--
80.10.12-00.20Usługi gimnazjów, w tym specjalnych92210--
80.2USŁUGI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
80.21Usługi liceów ogólnokształcących, w tym specjalnych
80.21.1Usługi liceów ogólnokształcących, w tym specjalnych
80.21.11Usługi liceów ogólnokształcących (ponadpodstawowych), w tym specjalnych
80.21.11-00Usługi liceów ogólnokształcących (ponadpodstawowych), w tym specjalnych
80.21.11-00.00Usługi liceów ogólnokształcących (ponadpodstawowych), w tym specjalnych9222079001x-
80.21.12Usługi liceów ogólnokształcących (ponadgimnazjalnych), w tym specjalnych
80.21.12-00Usługi liceów ogólnokształcących (ponadgimnazjalnych), w tym specjalnych
80.21.12-00.00Usługi liceów ogólnokształcących (ponadgimnazjalnych), w tym specjalnych9222079001x
80.22Usługi szkół zawodowych ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży i placówek kształcenia praktycznego
80.22.1Usługi szkół zawodowych ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży i placówek kształcenia praktycznego
80.22.11Usługi szkół zawodowych ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży (poza szkołami specjalnymi) i placówek kształcenia praktycznego
80.22.11-00Usługi szkół zawodowych ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży (poza szkołami specjalnymi) i placówek kształcenia praktycznego

3) po pozycji określonej symbolem PKWiU 80.22.11-00 dodaje się pozycje określone symbolami PKWiU 80.22.11-00.1, 80.22.11-00.11, 80.22.11-00.12, 80.22.11-00.13, 80.22.11-00.14, 80.22.11-00.19, 80.22.11-00.2, 80.22.11-00.21, 80.22.11-00.22, 80.22.11-00.23, 80.22.11-00.24, 80.22.11-00.29, 80.22.11-00.30 w brzmieniu:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
80.22.11-00.1Usługi szkół zawodowych ponadpodstawowych (poza szkołami specjalnymi)9223080001x-
80.22.11-00.11Usługi szkół zasadniczych9223080001x-
80.22.11-00.12Usługi liceów zawodowych9223080001x-
80.22.11-00.13Usługi techników i liceów technicznych9223080001x-
80.22.11-00.14Usługi szkół artystycznych9223080001x-
80.22.11-00.19Usługi pozostałych szkół zawodowych ponadpodstawowych9223080001x-
80.22.11-00.2Usługi szkół zawodowych ponadgimnazjalnych (poza szkołami specjalnymi)9223080001x-
80.22.11-00.21Usługi zasadniczych szkół zawodowych9223080001x-
80.22.11-00.22Usługi liceów profilowanych9223080001x-
80.22.11-00.23Usługi techników9223080001x-
80.22.11-00.24Usługi szkół artystycznych9223080001x-
80.22.11-00.29Usługi pozostałych szkół zawodowych ponadgimnazjalnych9223080001x-
80.22.11-00.30Usługi placówek kształcenia praktycznego9223080001x-

4) pozycję określoną symbolem PKWiU 80.22.11-00.00 uchyla się;

5) pozycje określone symbolami PKWiU 80.22.12, 80.22.12-00 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
80.22.12Usługi szkół zawodowych ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, specjalnych
80.22.12-00Usługi szkół zawodowych ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, specjalnych

6) po pozycji określonej symbolem PKWiU 80.22.12-00 dodaje się pozycje określone symbolami PKWiU 80.22.12-00.1, 80.22.12-00.11, 80.22.12-00.12, 80.22.12-00.13, 80.22.12-00.19, 80.22.12-00.2, 80.22.12-00.21, 80.22.12-00.22, 80.22.12-00.23, 80.22.12-00.29 w brzmieniu:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
80.22.12-00.1Usługi szkół zawodowych ponadpodstawowych, specjalnych9224080001x-
80.22.12-00.11Usługi szkół zasadniczych9224080001x-
80.22.12-00.12Usługi liceów zawodowych9224080001x-
80.22.12-00.13Usługi techników i liceów technicznych9224080001x-
80.22.12-00.19Usługi pozostałych szkół zawodowych ponadpodstawowych9224080001x-
80.22.12-00.2Usługi szkół zawodowych ponadgimnazjalnych, specjalnych9224080001x-
80.22.12-00.21Usługi zasadniczych szkół zawodowych9224080001x-
80.22.12-00.22Usługi liceów profilowanych9224080001x-
80.22.12-00.23Usługi techników9224080001x-
80.22.12-00.29Usługi pozostałych szkół zawodowych ponadgimnazjalnych9224080001x-

7) pozycję określoną symbolem PKWiU 80.22.12-00.00 uchyla się;

8) pozycje określone symbolami PKWiU 80.4, 80.41 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
80.4USŁUGI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁYCH FORM KSZTAŁCENIA
80.41Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy i pilotażu

9) pozycje określone symbolami PKWiU 80.42, 80.42.1, 80.42.10 otrzymują brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
80.42Usługi szkół języków obcych, kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych
80.42.1Usługi szkół języków obcych i kształcenia ustawicznego dorosłych, gdzie indziej niesklasyfikowane
80.42.10Usługi szkół języków obcych i kształcenia ustawicznego dorosłych, gdzie indziej niesklasyfikowane

10) pozycje określone symbolami PKWiU 80.42.10-00, 80.42.10-00.00 uchyla się;

11) po pozycji określonej symbolem PKWiU 80.42.10 dodaje się pozycje określone symbolami PKWiU 80.42.10-00.10, 80.42.10-00.20 w brzmieniu:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
80.42.10-00.10Usługi szkół języków obcych92400.3x79001x

80001x

-
80.42.10-00.20Usługi kształcenia ustawicznego92400.3x79001x

80001x

-
dorosłych, gdzie indziej niesklasyfikowane

12. W dziale 85 "USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ":

1) pozycje określone symbolami PKWiU 85.13.12-00.30, 85.14.18-00.10, 85.14.18-00.90 uchyla się;

2) po pozycji określonej symbolem PKWiU 85.14.18-00 dodaje się pozycję określoną symbolem PKWiU 85.14.18-00.00 w brzmieniu:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
85.14.18-00.00Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, pozostałe, gdzie indziej nie-sklasyfikowane93199.3x89901x-

13. W dziale 92 "USŁUGI ZWIĄZANE Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM" pozycja określona symbolem PKWiU 92.31.10-00.51 otrzymuje brzmienie:

SYMBOL Nazwa grupowaniaPowiązania z:JM
PKWiUPCN / CPCSWW / KUPRODCOM
92.31.10-00.51Zbiory i okazy przyrodnicze9705 00 00 0x9946-1-szt.