§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.28.239

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lutego 2003 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz.1045 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 94), w załączniku "Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)" wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.