Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.95.630

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 27 września 1920 r.
dotyczące zmiany ustępu trzeciego art. 6 rozporządzenia w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych (Dz. Ust. Rz. P. № 68 z d. 5 sierpnia 1920 poz. 459).

Na podstawie art. 10 ustawy o wyłączności poczty, telegrafu i telefonu z dnia 27 maja 1919 r. Dz P. P. № 44 poz. 310, zarządzam co następuje:
Art. 6. ustęp trzeci, rozporządzenia z dnia 23 lipca 1920, zmienia się jak następuje:

Nowe taryfy pocztowe, telegraficzne i telefoniczne obowiązują także na terytorium Śląska Cieszyńskiego, przyznanem Polsce na podstawie arbitrażu Rady Ambasadorów państw sprzymierzonych.

Na terytorjum tem są obecnie czynne następujące polskie urzędy pocztowo-telegraficzne: Aleksandrowice, Bielsko 1, Bielsko 2, Bielsko Stare, Brenna, Bystra, Chybie, Cieszyn 1, Czechowice, Drogomyśl, Dziedzice, Goleszów, Grodziec, Istebna, Jasienica k. Bielska, Jaworze, Kamienica k. Bielska, Kończyce Wielkie, Międzyrzecze Górne, Ogrodzona, Olszówka Dolna, Pruchna, Puńców, Rudzice, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wapienica, Wisła i Zebrzydowice.

Do ziem plebiscytowych Górnego Śląska oraz do byłych obszarów plebiscytowych Prus Wschodnich, obowiązują taryfy pocztowe, telegraficzne i telefoniczne, jak w obrocie z Niemcami.

W obrocie i obszarem Wolnego Miasta Gdańska, należy stosować taryfy wewnętrzne.