§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. - Dz.U.1997.130.862 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.862

Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1997 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.