Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.8.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 14 marca 1945 r.
o zmianie rozporządzenia w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.

Na podstawie § 38 i 55 ustawy z dnia 8 lutego 1867 r. dotyczącej podziału i poboru podatku gruntowego w 6-ciu wschodnich prowincjach Państwa i zażaleń przeciw nadmiernemu obciążeniu podatkiem gruntowym (Zb. ust. pr. str. 185), §§ 18 i 23 ustawy z dnia 21 maja 1861 r. o wprowadzeniu powszechnego podatku budynkowego (Zb. ust. pr. str. 317), § 14 ustęp 2 ustawy z dnia 14 lipca 1893 r. o zniesieniu bezpośrednich podatków państwowych (Zb. ust. pr. str. 119) oraz zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1925 r. w sprawie zmiany kompetencji Ministra Robót Publicznych i Ministra Skarbu odnośnie spraw katastralnych w województwie poznańskim i pomorskim (Dz. U. R. P. Nr 98, poz. 691) zarządzam, co następuje:
Przewidziane w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1934 r. w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 91) opłaty za wykonane prace katastralne podwyższa się czterokrotnie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.