§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.11.91

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1988 r.
§  2.
Rozporządzenia wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 1988, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a) i c), który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1988 r.