§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.185.1365

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 2006 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.