§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji... - Dz.U.2007.164.1164 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.164.1164

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 2007 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.